Свързаха голям талант от ЦСКА с Манчестър Юнайтед

Свързаха голям талант от ЦСКА с Манчестър Юнайтед

Валентин Антов включен в списък на английския гранд

Цели 113 фут­болисти са били свър­зани по някакъв начин с Ман­чес­тър Юнай­тед по време на зим­ния тран­с­ферен прозорец. Това показва справка на “Мирър“. По-интересен е обаче фак­тът, че сред тях фигурира името и на бъл­гарин — големият талант на ЦСКА Вален­тин Антов. В крайна сметка „чер­вените дяволи” осъщес­т­виха само три сделки, въп­реки плачев­ното им пред­с­тавяне до момента през сезона и ост­рата нужда от класни попъл­нения. Ман­чес­тър Юнай­тед парафира договори с Бруно Фер­нан­деш от Спор­тинг (Лисабон), нигерийс­кият нападател Одион Игало от Шан­хай Шен­хуа и вратарят Ней­тън Бишъп от Саутенд.

В същото време ЦСКА завърши слабото си пред­с­тавяне по време на под­гот­вител­ния лагер в Испания с ново поражение. Този път „чер­вените” пад­наха с 0:2 от Яблонец, инкасирайки чет­върта загуба от пет мача на испан­ска земя. Във въп­рос­ните двубои фут­болис­тите на Милош Круш­чич не успяха да вкарат гол, но за сметка на това допус­наха цели 11 попадения. Въп­реки това нас­тав­никът на ЦСКА обяви, че е доволен от лагера на „чер­вените” в Мар­бея, както и от пос­лед­ния двубой срещу Яблонец. Също така специалис­тът призна, че е кон­цен­т­риран изцяло върху работата си на терена и не иска да мисли или говори за напус­кане пред­вид лошите резул­тати в под­готов­ката. “Не съм доволен само от резул­тата, но днес позитив­ните неща бяха повече. Доволен съм от реак­цията на играчите, тичахме доста. През пър­вото полув­реме ни лип­с­ваше малко къс­мет. Вкараха ни гол при пър­вото статично положение, после ни хванаха на кон­т­раатака. Днес положител­ните неща бяха повече. Трябва да отработим някои неща в атака, но този мач ни дава позитиви. Загубихме, но днес бяхме ком­пак­тни, с добро прид­виж­ване и реак­ция. Играчите дадоха мак­симума. Показаха, че могат да издър­жат по 90 минути”, заяви Круш­чич.

Резул­татите не бяха на нивото, на което искахме. Но мога да кажа, че нап­равихме силна под­готовка. През три дни имахме мачове, а между тях работихме здраво. Това се отразяваше на резул­татите. Не бяхме свежи. Доволен съм от мом­четата. Всички дадоха мак­симума. Имаме две сед­мици до пър­вия мач от пър­вен­с­т­вото, в които да работим. Да сме по-бързи в атака. В края на полусезона вкар­вахме много голове, сега се зад­руд­няваме малко, но ще работим”, каза Круш­чич.

На въп­рос дали не е притес­нен от недовол­с­т­вото на феновете и за своя пост заради лошите резул­тати на ЦСКА в Испания, специалис­тът заяви: “Работя професионално. Мисля как да под­готвя отбора так­тически и физически. Не искам да мисля за такива неща. Не искам да раз­говарям на тази тема, това не е тема за мен.”