Германци спасяват Дунав (Русе)

Един от закъсалите финан­сово клубове в род­ния фут­болен елит явно намери своя спасител. Преди две сед­мици Дунав (Русе) е бил продаден на нем­ски кон­сор­циум, пише „Марица“. Новият соб­с­т­веник е фир­мата „Alpine Konzept GmbH“, която е базирана в град­чето Бокенем (в района на Хил­дес­хайм, Долна Сак­сония). Ком­панията се занимава с туризъм, хотели и рес­торан­тьор­с­тво. От страна на “драконите“ договорът е бил сключен от д-р Симеон Симеонов.

Емисари на хората от Долна Сак­сония са вече в Русе, за да се запоз­наят с положението и да започ­нат работа по стабилизирането на клуба. Дунав изпитва сериозни финан­сови зат­руд­нения, като в тима не са взимали пари от 15 фев­руари. Очаква се на 21 май община Русе да отпусне 90 000 лева за клуба. Дунав се въз­пол­зва и от мяр­ката 60/40 за своите 40 служители и получи 11 622 лева помощ от дър­жавата за справяне с проб­лемите около коронавируса.