Радо Стойчев: Искрено се надявам да имам Матей Казийски в отбора си

Радо Стойчев: Искрено се надявам да имам Матей Казийски в отбора си

Финалите за Супер­купата на Италия, които трябва да се играят на отк­рито в “Арена ди Верона” през пос­лед­ната сед­мица на август, ще дадат отличен старт на волей­бола за новия сезон, заяви треньорът на Кал­цедония

Бъл­гар­с­кият нас­тав­ник на италиан­с­кия Кал­цедония (Верона) Радос­тин Стой­чев говори за бъдещите си очак­вания за старта на новия сезон в Серия А и за новите попъл­нения на клуба. “Италия изживява без­п­рецеден­тна криза, след като бе обх­ваната от пан­демията от коронавирус. Волей­болът също не бе под­минат. В цяла Европа тен­ден­цията е за намаляване на зап­латите с 20%, 30%”, заяви Радос­тин Стой­чев в интервю за “Арена Спорт” по БНТ.

“Планът е новият сезон в Серия А1 да започне на 8 сеп­тем­ври, но ще видим какво ще се случи . Много от отборите в Италия не избър­з­ват със селек­цията за след­ващия сезон. Всички искат да са сигурни в раз­мера на зап­лащането. Аспарух Аспарухов има договор с Верона и той оставо в клуба. Иск­рено се надявам да имам Матей Казийски в отбора си. До 2 сед­мици ще имаме ясното по въп­роса”, добави бъл­гар­с­кият старши треньор на Кал­цедония.

“Друг голям проект са финалите на Супер­купата на Италия, които трябва да се играят на отк­рито в “Арена ди Верона” през пос­лед­ната сед­мица на август. Така може да даде по прек­расен начин старта на новия волей­болен сезон в Италия. Ако това се случи, ще бъде страхотен импусл за нашия отбор и волей­бола по света”, заяви Радо Стой­чев пред корес­пон­ден­тът на БНР в Италия Елена Шаханова.