Халф на ЦСКА опровергава публикации в Гана

Хал­фът на ЦСКА Едвин Джеси е прочел за себе си пуб­ликации, че е бил под каран­тина и комен­тира пред издания в родината си Гана дали това е истина. “Прочетох някъде, че съм бил принуден да изкарам каран­тина. Не е вярно, че съм бил под каран­тина две сед­мици. Не знам кой и от къде се появи тези инфор­мации. Медиите искат да обър­кат общес­т­вото. Никой от моите съот­бор­ници не е бил под каран­тина“, категоричен е Джеси.

“Докато нямаше фут­бол, играех много често, но Плейс­тей­шън. Най-много време прекарах в хотел­с­ката си стая. Сега вече започ­нахме тренировки, а пър­вен­с­т­вото в Бъл­гария ще бъде под­новено на 5 юни “, добави фут­болис­тът на ЦСКА.