Христо Крушарски: Редът и правилата са рецептата за успех

Христо Крушарски: Редът и правилата са рецептата за успех

Соб­с­т­веникът на Локомотив Пд Христо Крушар­ски бе гост в предаването “Неделята на NOVA“ по Нова тв. Той раз­каза интересни неща около отбора, който за втори пореден път спечели Купата на Бъл­гария. Босът на “черно-белите“ говори още за приятел­с­т­вото си с покой­ния Иван Славков-Батето, както и какво му е казал бив­шият дър­жавен глава Тодор Жив­ков.

 

“Много пъти каз­вах, че пак ще вземем Купата на Бъл­гария, но повечето мис­леха, че се изх­вър­лям. При нас нещата са организирани, има ред и правила. Фут­болът не е по-различен от едно пред­п­риятие, изис­к­ват се много опит и знания. 

 

Локомотив е смазана машина със сериозна под­дръжка.

 

Нашият народ е изс­т­радал, много е мач­кан и затова най-голямата емоция за мен е радостта на хората, връщането на хората по стадионите.

 

Ние не сме нито Лев­ски, нито ЦСКА — ние сме Локомотив. Вече няма гран­дове, това е истината. И какво значи гранд? Това се показва на терена, а те не го правят.

 

Моята мечта е да видя продукта на Локомотив — излязъл отдолу нагоре. Ние да си произ­ведем стока, не да я внасяме.

 

За пет години превър­нах Локомотив в успешен клуб. За мен беше дет­ска играчка да го нап­равя. Защото съм нап­равил ракети, продавам стока в другия край на света. В основата на всеки успех стоят ред и планиране. 

 

В началото нап­равих среща с феновете, имаше много крясъци и викове. Когато се наиг­раха, им казах — ако имате пари, слагайте ги на масата и ще управ­ляваме заедно. Ако ли не — гледате от трибуните. Това е.

Приятел­с­т­вото ми с Батето е много дълго. През 1992 г. се запоз­нах с другаря Слав­ков. После той стана президент на БФС и аз ходех заради него на мачове, да му нап­равя кефа.

Ходих с него и в Син­гапур, когато се гледаше делото на МОК срещу него. После го питах какво е казал на изс­луш­ването. Отговори ми много кратко: нашето семейс­тво е предадено отвътре — днес съм аз, утре сте вие.

 

Той никога не се предаваше, имаше много силен харак­тер. Беше обединителна фигура и затова беше слабост на Самаранч.

 

С него ходихме заедно при Тодор Жив­ков, искахме да правим пар­тия. А той ни каза — хар­чете си парите, не се занимавайте с глупости.

 

Благодарение на фут­бола съм извес­тен в чуж­бина. С интер­нет е много лесно да раз­береш кой кой е. Бях в Бразилия за един проект и там хората вед­нага раз­б­раха кой съм. По-лесно се пробива в биз­неса с рек­ламата от фут­бола. 

 

Няколко пъти каз­вам — печат­ница за пари нямам, но имам ясни правила.

 

Дали меч­тая Локомотив да стане шам­пион? Това са приказки с цел да се вдига пушилка. Ако бюджетът е 1520 млн., може и да стане. Не каз­вам, че няма да се борим, но знам, че няма да успеем. Ако стане, ще е случайно. А аз на случай­ности не вяр­вам, само на реал­ности“, отк­ровен бе Христо Крушар­ски.