Наш борец ще получи медал от Олимпиадата в Лондон

Наш борец ще получи медал от Олимпиадата в Лондон

Бъл­гар­с­кият борец Тер­вел Длаг­нев ще получи брон­зов медал от Олим­пийс­ките игри в Лон­дон през 2012 година. Нашенецът, който в британ­с­ката столица се със­тезава за САЩ, завърши на пето място в категория до 120 кг., в свобод­ния стил, но двамата финалисти са дали положителни допинг проби и отличията им ще бъдат отнети.

Освен Длаг­нев и Даулет Шабан­бай от Казах­с­тан ще получи брон­зов медал. Билал Махов и Комейл Гасеми, които в Лон­дон се окичиха с бронз, пък стават олим­пийски шам­пиони по борба в категорията. За първи път в историята на олим­пийс­ките тур­нири по борба са обявени двама златни медалисти в една категория.