Почина президентът на ФК Кариана

Президен­тът на ФК Кариана (Ерден) Милан Йосифов почина на 71 година. Биз­нес­менът имаше от няколко месеца сериозни проб­леми със здравето и поради тази причина учас­тието на отбора във Втора лига беше прек­ратено. Бай Милан, както го наричаха, извърши чудо в бъл­гар­с­кия фут­бол. Той хвана едно скромно отборче от мон­тан­с­кото село Ерден и го тран­с­фор­мира в сериозен тим. Кариана не само влезе в професионал­ния фут­бол, но даже се превърна в хит и през есента сен­зационно зас­тана на пър­вото място във времен­ното класиране.

Пок­лонението ще се извърши на 13 януари, сряда, в цър­к­вата „Св. Дух“ в Мон­тана.