Френски бранител договори личните си условията с ЦСКА

Френски бранител договори личните си условията с ЦСКА

22-годишният Люка Перен ще играе под наем при „червените“

Френ­с­кият защит­ник Люка Перен е договорил лич­ните си условия с ЦСКА. 22-годишният цен­т­рален бранител се е съг­ласил да получава зап­лата за стан­дар­тите в бъл­гар­с­кия фут­болен елит. Перен е соб­с­т­веност на Олим­пик (Мар­силия), като ръковод­с­т­вото на “чер­вените“ води финални преговори с гранда от Лига 1 по кон­т­ракт за преот­с­тъп­ването на играча до края на сезона.

Перен има само 27 игрови минути в един мач през есента и не влиза в плановете на старши треньора на фран­цузите Андре Вилаш Бояш.

Управата на ЦСКА продъл­жава да работи по под­сил­ването на със­тава и с нов нападател, като е най-близо до прив­личането на еквадореца Джорди Кай­седо от бразил­с­кия Витория Баия. Мени­джърът на играча обяви преди няколко дни, че тран­с­ферът е сигурен и нападателят ще премине на “Армията” с договор за 1,5 години. Един от шефовете на бразил­с­кия клуб — Дил­сон Перейра, съобщи, че е изненадан от изказ­ването на мени­джъра и нямало нищо сигурно. “Кай­седо се опита да раз­т­рогне договора си с Витория заради забавени зап­лати. Това обаче ще доведе до спор във ФИФА и фут­болис­тът ще бъде със спрени права, докато случаят се раз­реши. Защото той може да играе в друг клуб само със съг­ласието на Витория. Ние имаме право в спора, тъй като играчът искаше да се въз­пол­зва от ситуацията. Витория пред­ложи намаления на зап­латите на всички фут­болисти заради теж­ката ситуация и той е един­с­т­веният, който не се съг­ласи”, твърди дирек­торът.

Прег­лед на правилата обаче сочи, че истината е точно обрат­ната на това, което казва Дил­сон Перейра. Ако бразил­ците имат забавяния от няколко месеца на зап­латите, то те по никакъв начин не могат да спрат фут­болиста да раз­т­рогне договора си с тях и да отиде в друг клуб. Т.е. дори Витория да се жалва във ФИФА, светов­ната цен­т­рала ще раз­реши на Кай­седо да играе за ЦСКА или друг клуб, докато тече делото. А и в крайна сметка еквадорецът със сигур­ност ще спечели спора пред светов­ната цен­т­рала. Доводът, че Витория поис­кал от играчите да си намалят зап­латите, но Кай­седо не се съг­ласил, по никакъв начин не е от полза за бразил­с­кия клуб, тъй като не същес­т­вува правило, което да задължи със­тезателя да го нап­рави.

Италиан­с­кият елитен Дженоа пък проявява интерес към нападателя на ЦСКА Али Соу, твърди “Аlfredopedulla“. Преговорите обаче са временно прек­ратени, защото двата клуба не могат да пос­тиг­нат споразумение за условията по тран­с­фера. Според изданието Дженоа ще се раз­дели с Джан­лука Скамака, а Соу е първи избор за негов замес­т­ник.

От Дженоа са искали да вземат 26-годишния нападател под наем до края на сезона, което не е било проб­лем за бъл­гар­с­кия отбор. “Чер­вените“ обаче са поис­кали клауза, която задъл­жава италиан­ците да закупят играча през лятото, но това условие не било прието, пише изданието. От ЦСКА искат 5 милиона евро за Али Соу, а от Дженоа не били склонни да дадат такава сума в края на сезона.

Кан­дидати за Али Соу са няколко клуба. Рекор­дьорът по шам­пион­ски титли на Фран­ция Сент Етиен е един от тях, а оферти за Али Соу има и от тимове от Азия. Имаше инфор­мация за интерес от страна и на Галатасарай.