Ясен Петров: Не ни стигнаха десет минути

Селек­ционерът на бъл­гар­с­кия национален тим по фут­бол Ясен Пет­ров заяви след загубата от светов­ния шам­пион Фран­ция с 0:3 в кон­т­рола на “Стад дьо Франс“, че отборът може да изв­лече само поуки от трите приятел­ски срещи, които изигра в пос­лед­ната сед­мица. “Лъвовете“ завър­шиха 1:1 със Словакия и загубиха от Русия с 0:1 преди това.

“Огромен рес­пект. Играхме срещу много силен отбор. Рано прибег­нахме до смените, защото пред­варително знаехме, че имаме шест смени и трябва да ги нап­равим по-рано. Имаше умора в играчите. Фран­ция е силен отбор и добре под­гот­вен. Ние имаме полза от мачове срещу такива със­тави. Пак не ни стиг­наха десет минути, за да кажем, че сме се пред­с­тавили добре. Играхме срещу фаворита на Евро 2020. Зас­лужена победа на домакините. Имахме един добър шанс при 1:0. Не каз­вам, че ако бяхме вкарали, щяхме да завър­шим наравно, но не мога да кажа, че фут­болис­тите не се стараха. Само можем да печелим от мачове с такива против­ници. Играхме на 1-ви, 5-и и 8-ми юни. Ние знаехме класата на Фран­ция. Знаем, че Вальо Антов няма игрови ритъм, но мом­чето изкара три мача по 90 минути. Петко Хрис­тов също игра три мача“, комен­тира Ясен Пет­ров след мача в Париж.

“Класата си е класа. Срещу нашите хал­фове имаше страхотни фут­болисти. Тук нещата са от друга величина. За нашите мом­чета това е без­ценен опит. Горе-долу знаем къде ни е нивото. Докос­нахме се до това да срещ­нем силни отбори. Обс­танов­ката беше прек­расна. Само можем да изв­лечем поуки от всички тези мачове и да вър­вим нап­ред“, каза още Пет­ров.