Наставникът на Левски иска четирима класни футболисти

Нас­тав­никът на Лев­ски Живко Миланов заяви, че не е доволен от показаното в кон­т­ролата с Лев­ски (Лом). “Сините” завър­шиха наравно 1:1, а специалис­тът не бе очарован от играта. “Най-важното е да има пос­тоян­с­тво. Не съм доволен от някои бавни решения. Трябва ни по-голяма динамика. Доста са понатежали мом­четата. Имаше тотален брак от всички на терена. Като не си кон­цен­т­риран се получава това”, комен­тира Миланов.

“Надявам се да има нови хора скоро. Срещу Лев­ски (Лом) бяхме 11 човека, попъл­ваме групата с юноши. Очак­вам тази сед­мица да има раз­витие. Николай Михай­лов винаги има място в Лев­ски. Има договорка с нас за едно нещо, мисля, че ще под­пише договор. Остава само кон­т­ролата с Етър на 17 юли. Ще ни тряб­ват още четири човека минимум. Не искам да се пов­таря греш­ката, която е правена преди и да взимаме хора, само за да има фут­болисти. Ще прив­лечем играчи, но няма да е само, за да кажем, че сме ги взели ”, каза още Миланов.

Според инфор­мация от „Герена“ чуж­дес­т­ранен защит­ник ще се присъедини към Лев­ски. Той няма да минава тес­това, а ще под­пише дирек­тно договор с клуба. “Сините” искат да под­силят цен­търа на отб­раната и треньорът Живко Миланов е получил уверение от ръковод­с­т­вото, че до дни ще има такъв играч в със­тава.

Лев­ски записа второ равен­с­тво по време на пред­сезон­ната си под­готовка. Играчите на Живко Миланов нап­равиха 1:1 срещу Лев­ски (Лом) в кон­т­рола, играна на помощ­ния терен на ком­п­лекс „Георги Аспарухов“ . Двубоят беше белязан и от зав­ръщането на Емил Велев на „Герена“. Треньорът, извел Лев­ски до пос­лед­ната му шам­пион­ска титла, в момента е начело на тима от Лом. За гос­тите игра и бив­шият фут­болист на „сините“ Мариан Огнянов.

Столичани започ­наха без близ­наците Борис­лав и Радос­лав Цоневи, които още нямат под­писани нови договори с клуба. Като титуляр стартира16-годишният Асен Мит­ков. На вратата отново беше неговият връс­т­ник Петър Анд­реев.

Още в 13-ата минута софийс­кият тим се оказа догон­ващ в резул­тата, след катоАн­дон Гущеров се раз­писа с удар от воле. Домакините стиг­наха до израв­няване две минути преди края на пър­вата част. При далечен удар на Здравко Димит­ров топ­ката се удари в капитана на гос­тите Хрис­тов и топ­ката влезе във вратата на Въл­ков.