Живко Миланов иска двама централни защитници

Живко Миланов иска двама централни защитници

Треньорът на Лев­ски Живко Миланов нас­тоява пред ръковод­с­т­вото на клуба да му бъдат осигурени поне двама цен­т­рални защит­ници. В момента нас­тав­никът раз­полага само с един чист бранител и това е 20-годишният Георги Алек­сан­д­ров. Като негов пар­т­ньор в лет­ните кон­т­роли играе Симеон Слав­чев, който е халф. Пробен период пък кара друг младок - Томис­лав Папазов.

с клуба по взаимно съг­ласие. На старта на под­готов­ката “сините” се раз­делиха и с Живко Атанасов, който раз­т­рогна договора си по вина на клуба заради неполучени зап­лати. Вед­нага след това се присъедини към Черно море. Пос­леден си тръгна испанецът Начо Мон­салве. Той също имаше да получава суми и затова прек­рати споразумението си с Лев­ски. Начо премина в пол­с­кия втородивизионен ЛКС Лодз.

Много е вероятно “сините” да прив­лекат отново цен­т­рален защит­ник от чуж­бина. Те имат интерес и към Хосе Кор­доба от Етър.