Само с млади не става, твърди Ивелин Попов

Бив­шият капитан на национал­ния отбор Ивелин Попов комен­тира, че не мисли за зав­ръщане в пред­с­тавител­ния ни тим. В интервю за БНТ фут­болис­тът на Сочи сподели, че причината за това е лип­сата на дос­татъчно комуникация между него и треньор­с­кия щаб начело с Ясен Пет­ров.

“Само един път са ми звънели, повече раз­говори не сме провеж­дали. Когато има интерес и от двете страни, нещата могат да се случат, но засега са в зас­той“, каза Попов.

34-годишният играч изрази мнението си, че гръб­накът на национал­ния отбор не бива да бъде изг­раден един­с­т­вено от млади футболисти.“Не става само с млади фут­болисти. Когато аз, Николай Михай­лов, Бодуров, Занев играхме в по-различно време, фут­болът беше по-различен тогава. Онова вълче време успя тогава да ни кали“, комен­тира Ивелин, който записа общо 90 мача с национал­ната фланелка.

Трик­рат­ният носител на наг­радата за “Фут­болист №1 на Бъл­гария“ говори и за това как се чув­с­тва в момента в Сочи. “В пос­лед­ните няколко мача бях на скамей­ката, онзи ден влязох за 2 минути срещу ЦСКА (Мос­ква), но това са виж­данията на треньора, а аз съм професионалист. Най-важното е, че съм здрав. Нямам никакви оплак­вания от коляното след операцията“, завърши Ивелин Попов.