Двама младоци на проби в Локомотив (Пловдив)

Двама млади фут­болисти ще прис­тиг­нат на проби в Локомотив (Плов­див). Единият е раз­т­рог­налият нас­коро с Локомотив (София) Христо Иванов. Той е роден на 5 декем­ври 2000 г. и преди да отиде в „Надежда” е играл за Славия, Спар­так (Варна), Спор­тист (Своге) и Сеп­тем­ври (Симитли). Христо Иванов е халф и е опция за дес­ния фланг, където след решението Николай Николаев да бъде преот­с­тъпен на Цар­ско село, няма алтер­натива на Бир­сент Карагарен.

От Неф­тохимик на „Лаута“ прис­тига Делян Иванов, който е роден на 26 сеп­тем­ври 2000 година. Той започва да тренира в школата на Лев­ски, след което преминава през академиите на Боавища, ФК Фол­горе Каратезе и ФК Лупарензе. Играе защит­ник или халф.

Отборът, воден от Алек­сан­дър Тун­чев, стар­тира зим­ната си под­готовка със занимание на “Лаута“.