Словенски национал подписва с Лудогорец

Словенски национал подписва с Лудогорец

Новият треньор Анте Шимунджа привлече защитникът Жан Карничник от Мура

27-годишният защит­ник Жан Кар­нич­ник напуска Мура и ще премине в Лудогорец, обяви официал­ният сайт на словен­с­кия клуб. От изнесената инфор­мация става ясно, че словен­с­кият национал днес ще се под­ложи на медицин­ски прег­леди и при добри резул­тати ще под­пише договор с бъл­гар­с­кия шам­пион. При раз­г­рад­чани той ще се събере с дос­корош­ния си треньор в Мура Анте Шимун­джа, който преди няколко дни беше презен­тиран пред медиите като треньор на Лудогорец.

Кар­нич­ник зат­върди мяс­тото си в титуляр­ния със­тав на Мура и бе един от незаменимите членове на “черно-белия“ шам­пион­ски отбор. С добри игри Жан спечели и повик­вателна в национал­ния отбор на Словения, за който записа четири мача. Бранителят бе обявен за най-добър фут­болист в Словения за сезон 2020/2021. За със­тава на Мура има 180 мача във всички тур­нири и 18 гола.

“Трудно ми е да кажа нещо друго освен просто да благодаря за всич­ките мигове. Благодаря по-специално на клуба, целия пер­сонал и изк­лючител­ните фенове, които ме приеха като свой през тези четири години и половина. През това време написахме история от Втора лига до тит­лата за купата, до тит­лата на национал­ните шам­пиони и нак­рая до кон­ферен­т­ната лига. Тук се раз­вих като фут­болист, станах национал и бях обявен за най-добър играч на Словения. Заради всич­ките години, които прекарах тук, винаги нещо ще ме обвър­зва с Прек­мурие. Затова се надявам и вяр­вам, че това е само временно сбогуване с “черно-белите.“, заяви на раз­дяла Кар­нич­ник.

В същото време внушителна оферта прис­тигна в Лудогорец за гол­майс­тора на отбора Пиерос Сотириу. Тя е седем­циф­рена и идва от япон­ски клуб, чието име се пази в тайна. Все още обаче не е ясно дали в Раз­г­рад ще приемат солид­ното пред­ложение. Причината е ясна и тя е, че Сотириу няма реална алтер­натива. Неговата първа резерва Ихинио Марин често не е на раз­положение заради раз­лични кон­тузии. Поради тази причина в доста мачове на върха на атаката дейс­т­ваше Елвис Ману, който не е чист цен­т­рален нападател. Сотириу нап­рави впечат­ляваща есен, като в 28 мача отбеляза общо 16 гола във всички тур­нири.

Сотириу, който днес навър­шва 29 години, е играл за Олим­пиакос (Никозия), АПОЕЛ (Никозия), Копен­хаген и Астана, а преди година бе прив­лечен от Лудогорец. Нас­тоящата стой­ност на гола­джията е 2 млн. евро, така че по-малка сума от тази едва ли ще заин­тересува шефовете на клуба от Раз­г­рад .