Подкрепата на Стефан Данаилов за Мая Манолова дава енергия и заряд за промяна

Подкрепата на Стефан Данаилов за Мая Манолова дава енергия и заряд за промяна

Под­к­репата и включ­ването на Стефан Данаилов в Инициатив­ния комитет на Мая Манолова дава допъл­нителна енер­гия и заряд на кам­панията. Не само защото Мас­тера е в сър­цата на милиони бъл­гари, а и защото той е много важна част от БСП –  заместник-председател е на пар­тията. Това е много важен знак към нашите членове и сим­патизанти.

София има нужда от промяна. Промяна на модела на управ­ление. Промяна на мис­ленето и отношението към проб­лемите на града. Промяна на начина, по който се хар­чат парите на софиянци. Има решение и то се нарича Мая Манолова. Нека призовем столичани да под­к­репят Манолова, като гласуват с номер 75 в бюлетината за кмет на София. Пожелавам на добър час на Мая в това нелеко начинание, с което се е заела. Убеден съм, че тя ще го доведе до успешен край. Като всичко останало, с което се е занимавала досега. Тя знае, че може да раз­чита на нашата под­к­репа“.

Калоян Пар­гов

Пред­седател на ГС на БСП-София