Как противниците на Нинова се самопобедиха

Притес­нен и изп­лашен от безиз­ходицата, Борисов започна да говори за кон­солидация, за дебат с БСП и останалите опозиционни пар­тии, за единение, за общ план за стабилизация.

Същото, за което говореха и вът­реш­нопар­тий­ните против­ници на Нинова.

Така интересът на Борисов за една „мека” и „сговор­чива” опозиция съв­падаше с тех­ните инт­риги.

Но Нинова упорито отказ­ваше колаборация с ГЕРБ и нас­тояваше за без­ком­п­ромисна битка срещу управ­лението. Тогава изг­леж­даше изпад­нала в изолация.

Сега на призивите на премиера в криза тя реагира отново хладно: “Съг­ласие с Борисов можем да имаме един­с­т­вено за остав­ката му“. Тази категорична позиция превърна БСП в най-главния фак­тор, от който зависи в каква посока ще се раз­вие кризата.

Така и Нинова остана най-последователният политик срещу управ­лението на ГЕРБ. Ней­ните опоненти усетиха, че са вън от времето, и започ­наха да пов­тарят казаното вече от лидер­ката.

Това, което им остава, е да зас­танат до нея на общите снимки.

Иван ГАРЕЛОВ