Тома Томов: Филмът на Навални е операция на ЦРУ, която няма да успее

Фил­мът на Алек­сей Навални за “двореца на Путин“ е крупна операция на ЦРУ.

Такава теза разви в предаването “Неделята на Нова“ жур­налис­тът и депутат от БСП Тома Томов.

Според него замисълът на ЦРУ е, нанасяйки този удар по образа на рус­кия президент, да принудят Русия да смени геополитичес­ката си ориен­тация, да я победят.

Тома Томов обаче смята, че не вярва Путин да загуби, защото Русия не е нито Ирак на Сад­дам Хюсеин, нито Либия на Муамар Кадафи, в Русия “много хора са си чупили зъбите“.

“Те (САЩ и ЦРУ — б. а.) вед­нъж победиха Съвет­с­кия съюз с помощта на съвет­с­ката политическа вър­хушка при Гор­бачов. И си каз­ват — сега ще победим по същия начин с помощта на богатите, на олигар­хич­ната руска вър­хушка. С нейна помощ можем да пос­тавим на колене Русия и тя да бъде наш съюз­ник. И тогава Америка ще може да се справи по-лесно с Китай. В момента тя въобще не може да се справи с Китай“, разви тезата си Тома Томов.

Той припомни, че в Русия при Елцин всичко е било приватизирано, а хората от елита в рам­ките на десетина години са станали милиар­дери. Тези хиляди богати рус­наци, които изнесоха 1 трилион от Русия и тези пари са в западни банки, тях сега ги притис­кат до стената и им каз­ват — мах­нете Путин! Иначе ви взимаме всичко в Европа, продъл­жава Тома Томов.

Жур­налис­тът обаче е категоричен, че “Навални не може да стане лидер“ и “все още няма човек, който да смени Путин“.

“Не виж­дам как тази операция на ЦРУ може да успее“, е изводът на Тома Томов. Но под­чер­тава, че управ­ляващата вър­хушка в САЩ нанася този много силен удар върху Путин с цел да го изкара от играта и да го прати в преиз­под­нята, където според тях му е мяс­тото.

Жур­налис­тът е категоричен, че вече са зададени кон­турите на това, което ще става 50 години нап­ред.

“С Тръмп ще бъде свър­шено. Това ще стане с модерна форма на граж­дан­ска война, с мач­кане на всякакво инакомис­лие“, казва Тома Томов.

Тома Томов обаче е и скеп­тичен за бъдещето на ЕС, защото не вижда в Европа политици от ранга на Дьо Гол, Митеран, Хел­мут Кол и Вили Бранд. Политици, които са фор­мирали ХХ век.

По случая „Навални” Тома Томов смята още, че бъл­гар­с­ката политическа класа няма нужда да се меси.

“Какво харак­теризира бъл­гар­с­ката политическа класа? Тя винаги се залепва за “големия“. Преди бяха нем­ците и рус­наците, сега са американ­ците. Това е унизително, това е управ­ляваща каста без дос­тойн­с­тво. Да, няма как да нарушиш политичес­ките закони на гравитацията, но можеш вътре, в рам­ките на това да имаш дос­тойн­с­тво, да защитаваш интересите на страната, които много често противоречат на интересите на супер­силата, с която си в съюз“, е становището на Тома Томов.

ЗЕМЯ