Само с билбордове не става, Марешки!

По повод началото на предиз­бор­ната кам­пания Марешки бил сложил бил­бор­дове из цялата страна, съоб­щават медиите. То, че е просто избирането на прости хора в пар­ламента, просто е, но само с бил­бор­дове не става.

Нужна е и харизма, д-р Енчев!

Пред­с­тавяте ли си да изв­лечете стволови клетки от Марешки? Ще трябва Бойко да ги пренася с бус на крен­вирши “Леки”. А Сталийски да го управ­лява. За да не се вмиришат. На естес­т­вена пар­венюшка тъпота. Ех, тоя Марешки! Това добре под­дър­жано джен­дър явление. Ще ми лип­сва…

Васил Петев